Dit boek bespreekt de mogelijkheden van waterstof bij een mondiale hernieuwbare energietransitie en de positie van Nederland daarin vanuit een variëteit van aandachtspunten zoals: techniek, toepassingsgebieden, geopolitiek, sociale aspecten en de waterstofeconomie. Een dertigtal experts is gevraagd allen vrijelijk vanuit het eigen vakgebied en invalshoek een bijdrage te leveren. Zo is er over de breedte bezien wat de (on)mogelijkheden van waterstof zijn en met name wat dit kan betekenen voor Nederland en Europa.

Dit boek is vrij downloadbaar als PDF en verkrijgbaar bij de betere boekhandel of online als ‘print-on-demand’ te bestellen bij onder andere Bruna.

"Schone waterstof is de sleutel voor een sterke, concurrerende en koolstofvrije Europese economie. De beste manier om dit alles samen te vatten? Hydrogen Rocks!."
"Op termijn is het niet ondenkbaar dat de groene waterstof de fossiele brandstof weg zal concurreren, zelfs de huidige ruimhartige fossiele subsidies daargelaten."
"Zon en wind kunnen overal ter wereld geoogst worden, maar op sommige plekken is er meer overvloed. In zon- en windrijke gebieden kan 2,5-3,0 maal zoveel geoogst worden dan op land in Noordwest-Europa. Daarom is het zinvol hernieuwbare energie in dergelijke gebieden te winnen en ze te transporteren naar waar er behoefte aan is."
"De ontwikkeling van waterstof gaat wereldwijd razendsnel en is zeker geen ver-van-ons-bed-show meer. Voor u ligt een boek waarin wij u vertellen wat praktisch mogelijk en haalbaar is met waterstof oplossingen."

Mede mogelijk gemaakt door

Inhoudsopgave / Auteurs

WATERSTOF: DE WEG NAAR EEN HERNIEUWBARE ENERGIE-ECONOMIE EEN LANGE TERMIJN PERSPECTIEF
PETER LUSCUERE & AD VAN WIJK

DE WATERSTOF DROOM
HENK WILLEM VAN DORP

VERBORGEN VOORONDERSTELLINGEN EN ANDERE MISVATTINGEN ROND DE WATERSTOFECONOMIE
PETER LUSCUERE, HENK WILLEM VAN DORP & WART LUSCUERE

GROOTSCHALIGE OPSLAG VAN WATERSTOF IN ZOUTCAVERNES
HENK ABBING

HOE RELEVANT IS HET GASNET NOG?
FRANK VAN ALPHEN

ELEKTROCHEMISCHE COMPRESSIE & SEPARATIE: SLEUTEL TECHNOLOGIE VOOR EFFICIËNTE OPSLAG EN TRANSPORT VAN WATERSTOF
MARCO BETTING

WATERSTOF IN ONZE HUIZEN
MARCO BIJKERK

SEMI-AUTONOME ENERGIECELLEN
NILS VAN DER BLIJ & MIRO ZEMAN

WATERSTOFSYMBIOSE
PAUL BROEKAART ET AL

ELEKTROLYSE: BUSINESS CASE EN ONDERZOEKSUITDAGINGEN
LENNART VAN DEN BURG

DE LANGE WEG NAAR EEN VOLWASSEN WATERSTOFMARKT
HANS VAN CLEEF

LAAT WATERSTOF STROMEN!
JOEP COENEN

OPBOUW VAN EEN DUURZAME EN CIRCULAIRE INDUSTRIE MET PARTNERSCHAPPEN EN DE FACILITERENDE ROL VAN WATERSTOF
MARCEL GALJEE

HET PERSPECTIEF VAN EEN LANGETERMIJN-INVESTEERDER OP DE ENERGIETRANSITIE EN WATERSTOF
CHRISTIAN HAKET & RUTGER DE VOS

WATERSTOF: DE EEUWIGE BELOFTE?
ROB VAN HATTUM

WATERSTOF: EEN KORTSTONDIGE HYPE OF HÉT ULTIEME AARDGASVRIJE ALTERNATIEF?
PETER HEIJBOER, BABETTE KOREVAAR & JAAP DIJKGRAAF

HOE EEN COOL WATERSTOFSTATION TE CREËREN? LESSEN UIT HET PETROLEUMSCAPE
CAROLA HEIN

WATERSTOF VOOR GEBOUWVERWARMING EN HET KLIMAATAKKOORD
CHRIS HELLINGA & AD VAN WIJK

ZONDER WATERSTOF GEEN OPSCHALING EMISSIELOOS RIJDEN
ROBERT VAN HOOF & WIM PEELS

OPSCHALING VAN DUURZAME WATERSTOF IN EUROPA
NOÉ VAN HULST

ROTTERDAM UNIEK GEPOSITIONEERD VOOR INTERNATIONALE ROL ALS WATERSTOFHUB
ALICE KREKT

PRAKTIJKERVARING WATERSTOF IN BESTAANDE GEBOUWDE OMGEVING
ALBERT VAN DER MOLEN

MORELE OVERWEGINGEN BIJ EEN WATERSTOFECONOMIE
PATRICIA OSSEWEIJER, LAURENS LANDEWEERD & LOTTE ASVELD

ENERGIE EN GEOPOLITIEK
MICHEL RADEMAKER & LUCIA VAN GEUNS

DAADWERKELIJKE EN WAARGENOMEN VEILIGHEID VAN NIEUWE WATERSTOFTOEPASSINGEN
JACO REIJERKERK & FRANÇOISE DE JONG-VAN DEN BRINK

ZUURSTOF ALS BUSINESS CASE-VERBETERAAR VOOR GROENE WATERSTOFPRODUCTIE
RASYID SALAM, ERIK VERBRUGGE & FENNA VAN DE WATERING

WATERSTOF INFOGRAPHIC
FENNA VAN DE WATERING

INFRASTRUCTUUR EN SYSTEEMINTEGRATIE
RENÉ SCHUTTE

DE ONTBREKENDE SCHAKEL VOOR HET GROOTSCHALIGE GEBRUIK VAN RESIDENTIËLE FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEMODULES
HUGO VANDENBORRE

WATERSTOF IN WONINGEN
TON VAN WINGERDEN

WATERSTOF, HOE SNEL KAN HET GROEIEN?
FRANK WOUTERS

NAAR EEN EUROPESE WATERSTOFGEMEENSCHAP
FRANK WOUTERS & AD VAN WIJK

Zij hebben 'm al!

Enkele foto’s met dank aan Hysolar B.V.

contact

Prof.P.G.Luscuere
p.g.luscuere@tudelft.nl | pluscuere@gmail.com

Powered by

Zie ook de publicatie samenwerking uit 2018: 'Circulariteit, op weg naar 2050'. Een ideeënrijke goudmijn waar vele technologieën, inzichten, concept voorbeelden en visies worden gegeven op de vraag of de transitie naar een circulaire samenleving in 2050 mogelijk is en waar we tegenaan zullen lopen.

Dit boek is vrij downloadbaar als PDF en verkrijgbaar bij de betere boekhandel of online als ‘print-on-demand’ te bestellen bij onder andere Bruna.

nl_NLDutch